Víno ze Znovína - vína hrdá na svůj původ

Ochrana osobních údajů e-shopu znovinskavina.cz

1. Správcem osobních údajů na webu znovinskavina.cz je:
Miloslav Havlík, se sídlem Bachmačská 1193/5, 702 00 Ostrava, IČ 47166037, zapsán u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy.

2. Správce zpracovává pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy.následující osobní údaje, které dodá zákazník buď vyplněním objednávkového formuláře nebo zasláním emailu.
jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo
pokud platíte převodem i Váš bankovní účet, u živnostníků IČ.

3. Výše uvedené osobní údaje jsou uchovány a zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu max. 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší

4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a) V případech přímého dovozu od výrobce předávám jméno, příjmení, adresu a telefon Znovínu Znojmo a.s.
b) V případech zaslání na adresu předávám jméno, příjmení, adresu a telefon dopravci České poště, případně jinému dopravci, kterého si zákazník vybere, který zajistí doručení zboží.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky znovinskavina.cz užívá na této webové stránce Cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Soubory cookies, jsou užity pouze za účelem:
a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
b) Základní funkčnosti webových stránek.
Cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce
Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.jednotlivce
Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.