Víno ze Znovína - vína hrdá na svůj původ
Pod menu AKCE najdete oceněná vína.